Bude probíhat mytí a dezinfekce nádob na odpad
Profilovka
28. 03. 2024
  Od 2. dubna bude zahájeno mytí a dezinfekce nádob a cca do poloviny května tak budou postupně umyty a vydezinfikovány kontejnery umístěné na veřejných prostranstvích, určené pro odpad z domácností - tedy všechny kontejnery o objemu 660, 770 a 1.100 litrů na směsný komunální odpad a na jednotlivé komodity tříděného odpadu – papír, plasty, sklo. Následně pak proběhne také jednorázové vymytí nádob na BIO odpad (hnědých popelnic o objemu 120 a 240 litrů).Službu pro město Teplice zajišťuje svozová společnost Marius Pedersen a.s., která ji provádí za využití mobilní myčky, v níž je za pomoci trysek zajištěno umytí vodou až při teplotě 60-80 °C s příměsí dezinfekčního prostředku s antibakteriální přísadou.  Proces mytí a dezinfekce nádob probíhá v koordinaci se svozem odpadu. Popelářský vůz, zajišťující svoz odpadu dané komodity, vyprázdní nádoby dle harmonogramu v daném stanovišti a než se posune k dalšímu, čeká, až myčka dokončí cyklus mytí všech nádob. Pokud by svoz probíhal samostatně, hrozí, že než se na stanoviště, s ohledem na delší cyklus mytí, dostane také myčka, nádoby již mohou být opět částečně zaplněné odpadem. Z důvodu uvedeného postupu může docházet k lehkému skluzu v harmonogramu svozu. Děkujeme za pochopení a trpělivost při případném zpomalení průjezdu v některých úsecích.Jak vypadá mytí a dezinfekce nádob v praxi můžete zhlédnout zde:   

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image