Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Adresa Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
Telefon 974 421 111
E-mail: krpulk.kr@pcr.cz
Web: http://www.policie.cz/u
Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image