Teplice zásadně rozšiřují projekt třídění kuchyňských odpadů
Profilovka
23. 04. 2024
  Akce, která nemá v České republice obdoby. Tou je rozšíření třídění kuchyňských odpadů v Teplicích na bezmála tři tisíce domácností, které proběhlo během druhého dubnového týdne. Teplice se tak staly jedním z největších měst, které novinku do svého odpadového hospodářství zavádí.    V dubnu proběhlo, za pomoci partnera projektu - společnosti JRK, rozšíření třídění odpadů z kuchyní o téměř tisíc bytů. Do projektu tak bylo zapojeno kolem 3000 bytů. Díky projektu se již nyní vybralo přes 75 tun odpadu a se zapojením dalších domácností bude toto číslo strmě stoupat. Projekt ukazuje, jak lze kuchyňský odpad znovu využít a zároveň snížit množství odpadu vyváženého na skládku. Nyní se uskutečnila v Teplicích již čtvrtá fáze projektu.   Směsného odpadu výrazně ubude "Díky projektu na sběr kuchyňského odpadu jsme zaznamenali významné změny v přístupu občanů k odpadům. Lidé si více uvědomují, kam co patří a co se s odpadem dále stane," říká první náměstek primátora Teplic a senátor Hynek Hanza a zmiňuje i další plány: "Naším hlavním cílem je motivovat občany k odpovědnému nakládání s odpady. Toho chceme dosáhnout rozšířením možností třídění a zkrácením vzdáleností k separačním nádobám na jednotlivé komodity, aby měli obyvatelé co nejlepší podmínky pro třídění.“ „Pokud se míra třídění bude nadále zvyšovat a v komunálním odpadu budou pouze materiály, které nelze vytřídit, pak bude systém bezplatného sběru a likvidace odpadu pro občany města udržitelný i do budoucna,“ dodává.   Z kuchyně do kompostárny A jak v Teplicích nový projekt funguje? Občané v domácnostech třídí zbytky z kuchyně. K tomu jim slouží speciální sety na třídění kuchyňského odpadu. Samotný odpad pak putuje na kompostárnu, kde se za několik týdnů přetvoří na kvalitní kompost. Novinkou je i zavedení polopodzemních kontejnerů, jejichž využití zvýší efektivitu nakládání s těmito odpady. Přinesou totiž podstatně větší objem než běžné nádoby na odpady. Na rozšíření projektu se společně s městem a realizační společností JRK podílí i Ústecký kraj, který na projekt poskytuje peníze z dotačního programu pro zlepšování odpadového hospodářství měst a obcí Ústeckého kraje.   O společnosti JRK Česká republika: Firma nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec. Více najdete na www.meneodpadu.cz  

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image