Výsledky SPEED MARATHONU

LITOMĚŘICKO – Nejvíc spěchaly ženy… 

V pátek 19. dubna 2024 proběhla také v litoměřickém okrese celorepubliková speciální kontrola zaměřená především na dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel.
Celoevropská speciální kontrola s názvem SPEED MARATHON, kterou pořádá organizace ROADPOL, probíhá již devátým rokem. Akce je zaměřena na dodržování stanovených rychlostních limitů, a to v obci i mimo obec. Cílem těchto kontrol je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. I z tohoto důvodů o kontrolách předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně tisíce  dopravních nehod a desítky zmařených lidských životů.
Měření rychlosti probíhá v rizikových lokalitách, které vytipovala Policie ČR na základě dopravně bezpečnostních analýz, a také na místech, která navrhovala široká veřejnost.

SPEED MARATHONBěhem konání akce policisté zkontrolovali několik desítek vozidel a zjistili 11 dopravních přestupků. Celková výše pokut vystoupala na 20 000 korun.

Vzhledem k tomu, že tato akce byla zaměřena na kontrolu rychlosti, tak nejčastějším prohřeškem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, které policisté řešili v 11 případech. Ve dvou případech se vozidla navíc nacházela v nevyhovujícím technickém stavu a dva řidiči měli pozitivní test na návykové látky.

Nejvyšší překročení rychlostí zaznamenali policisté v obci Terezín, kde řidička motorového vozidla projížděla 83 kilometrovou rychlostí v místech, kde je stanovena maximálně padesátikilometrová rychlost. Ve stejném místě policisté zastavili další ženu, které jela 75 kilometrovou rychlostí.
V obci Doksany pak to byl řidič jedoucí 73 kilometrů na „padesátce“.

Jedním závažnějším případem, kdy se jednalo o technický stav, se bude ve správním řízení zabývat příslušný úřad.

Litoměřice, 22. dubna 2024
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image