Mosteckou školu navštívili odborníci

MOSTECKO - Ti jsou z řad policistů. 

Samotný začátek týdne započali studenti mostecké Střední školy technické odbornými přednáškami od policejních profesionálů ve svém oboru. Žáci získali v rámci výuky cenné a poutavé informace od policistů z krajského odboru kriminalistické techniky a expertiz. Studenti se seznámili se specifickými činnostmi, které jsou nedílnou součástí při objasňování trestných činů.

Posluchači doslova hltali slova přednášejícího policisty, jehož oborem je kriminalistická balistická expertiza. To je samostatná vědní disciplína, která se zabývá metodami a prostředky vyhledávání a zkoumání střelných zbraní a střeliva. Z úst druhého kapitána se žáci dozvěděli informace o forenzní biologii a kriminalistické genetice. Ta zkoumá nalezené biologické stopy na místě činu za účelem jednoznačné identifikace jejich původce. Kladné ohlasy a aktivní přístup žáků vyvolala i přednáška o nauce, která sahá až do 19. století. Tou není nic jiného než identifikace osob zkoumáním otisků prstů a markantů v papilárních linií. Daktyloskopie je oborem, který pomáhá vyřešit mnoho kriminálních případů. Všechny prezentace byly velmi zajímavé a pro studenty přínosné. Těm se dostalo bližší povědomí o těchto specifických policejních činnostech a možná jim to pomůže při rozhodování o budoucím povolání.

 

por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
18. března 2024

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image