Teplický dopraváček: Bezpečnostní den pro nejmenší
Profilovka
12. 06. 2024.
  Dne 6. června 2024 dopoledne se uskutečnil již 7.ročník  dopravně bezpečnostního dne pro mateřské školy pod názvem „Teplický Dopraváček“. Akce se konala na dopravnim hřišti Městské policie Prosetice a přilákalo celkem 10 mateřských škol z celého regionu, které vyslaly svá družstva malých soutěžících, aby poměřili své znalosti a dovednosti v oblasti dopravy a bezpečnosti na silnici. Celý den byl naplněn nejen zábavou, ale především vzděláváním dětí v oblasti bezpečnosti. Děti měly možnost vyzkoušet si různé disciplíny zaměřené na bezpečnost na silnicích a mimo ně, včetně jízdy na kolech a koloběžkách mezi kužely, správného přecházení přes přechod pro chodce, základní orientace v dopravních značkách, či podat první pomoc zraněnému. Tato akce je skvělou příležitostí, jak dětem hravou formou přiblížit důležitost bezpečného chování na silnicích a při mimořádných událostech. Děti se učí, jak správně reagovat v různých situacích, což jim může v budoucnu zachránit život. Hasiči  předvedli ukázku zásahového vozidla a jeho vybavení a jak se chovat v krizových situacích. Nadační fond Kryštůfek Teplice, známý svými aktivitami na podporu dětí po dopravních nehodách, představil svůj program a děti si mohly prohlédnout sanitku. Názornou ukázkou za pomoci záchranářů si mohly vyzkoušet, jak funguje první pomoc. Vítězem soutěže se stalo družstvo z Mateřské školy Jugoslávská, které excelovalo jak v praktických, tak teoretických disciplínách. Malí soutěžící prokázali vynikající znalosti a dovednosti, které získali během přípravy s učitelkami a rodiči. Na druhém místě se umístila Mateřská škola Na spojce, která rovněž ukázala skvělou připravenost, a třetí místo obsadila Mateřská škola Jaselská. Soutěž byla zakončena slavnostním předáním cen, kde každý účastník obdržel diplom a drobné dárečky. Vítězná družstva si odnesly poháry, které budou zdobit jejich mateřskou školu. Akci každoročně připravuje Mateřská škola Na spojce Teplice a proběhla za podpory Městské policie Prosetice, KHS Teplice, Nadačním fondem Kryštůfek záchranář Teplice a Záchranné služby Teplice, čímž bychom tímto rádi vyjádřili naše  poděkování  za  neocenitelnou pomoc a spolupráci při přípravě dopravní soutěže pro děti z našich mateřských škol. Angažovanost a ochota přispět svými znalostmi a zkušenostmi byly klíčové pro úspěšný průběh celé akce. Velké díky patří hlavně preventistovi Městské policie panu Pavlu Brhlikovi, který celou akci již několikátým rokem pomáhá organizačně zajistit. Velmi si vážíme  ochoty všech  věnovat čas a energii této akci  a dětem. Dopravní soutěž pro mateřské školy se tak stala skvělou příležitostí nejen pro rozvoj dovedností dětí, ale také pro posílení komunitního ducha a spolupráce mezi mateřskými školami v regionu. Gratulujeme vítězům a těšíme se na příští ročník! - Bc.Simona Mrklasová, ředitelka MŠ Na spojce  

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image