Zahájení zájmové činnosti v DDM Teplice v novém školním roce.
Profilovka
25. 08. 2023

Milé děti, vážení rodiče a spolupracovníci,
jistě jste si všimli, že po celé prázdniny probíhají jak na hlavní budově DDM, tak v tělocvičně rozsáhlé rekonstrukce, konkrétně oprava celé fasády a větší části střechy, kompletní výměna oken a také související renovace interiérů (výmalba) tak, aby se Vám u nás líbilo.

S ohledem na rozsah celkové opravy nebude možné, abychom zájmové kroužky realizované v budově DDM zahájili tak, jak jste zvyklí od poloviny září, ale později. Předpokládaný termín je začátek října a termín Vám včas upřesní vedoucí oddělení a potvrzuji naši ochotu zrušené schůzky ZÚ nahradit v červnu tím, že prodloužíme činnost kroužků do začátku prázdnin.

Tato mimořádná opatření se týkají výhradně těch kroužků, které se konají v budově DDM. 

Pro kroužku realizované v tělocvičně DDM máme zajištěny náhradní prostory, o kterých budete včas informováni a tyto zahájí v původních termínech, v týdnu od 18.9.2023

Ostatní zájmové kroužky, které organizujeme v tělocvičnách jiných škol, ve sportovištích a jiných prostorách (Planetárium, Plavecká hala apod.) budou zahájeny tak, jak je uvedeno v přihláškách a organizačních pokynech, tedy počínaje 18. září 2023.

Informujeme Vás, že je stále možné se přihlásit na neobsazené kroužky a rádi bychom Vás pozvali na náhradní prezentační akci za tradiční "Den otevřených dveří", která bude v sobotu 2. září před Zahradním domem v Zámecké zahradě ,na které Vám předvedeme činnost některých kroužků a zároveň Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy k výběru kroužků.

Děkujeme za Váš zájem o aktivity DDM Teplice, omlouváme se za nezaviněné problémy související s opožděným zahájením činnosti některých kroužků v novém školním roce a zejména se na Vás těšíme v opraveném a moderním DDM a věříme, že Vám u nás bude líbit!

Za kolektiv pracovníků, Aleš Perch, ředitel DDM Teplice

Nejčtenější
1
Post image
2
Post image
3
Post image